Menu Sluiten

De POVO procedure

De POVO procedure kent drie fasen:
1. Voorlichting, oriëntatie en advies
Kinderen en ouders worden door de basisschool voorbereid op de overstap. De basisschool is voor ouders het eerste aanspreekpunt. Het voortgezet onderwijs organiseert voor basisschoolleerlingen een open lesmiddag, informatiedagen en voorlichtingsbijeenkomsten. Meer informatie hierover vindt u op de website van de betreffende scholen.

2. Aanmelding, toelating en overdracht
Kinderen maken met hun ouders een keuze voor een school voor voortgezet onderwijs. Het advies van de basisschool voor het best passende onderwijsniveau is bindend. Dat moet op 1 maart definitief zijn. De basisschool meldt het kind daarna aan op de school van eerste keuze. Na aanmelding volgt toelating. Er wordt geloot als er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen op een bepaalde school. In juni vindt de warme overdracht plaats.Voor de aanmelding van kinderen bij het voortgezet onderwijs is een machtiging nodig van ouders: Hiervoor kunnen onderstaande formulieren worden gebruikt.
Machtigingsformulier voor de 1e ronde (printversie)
Machtigingsformulier voor de 1e ronde (in te vullen in Word)
Machtigingsformulier voor de 2e ronde (printversie)
Machtigingsformulier voor de 2e ronde (in te vullen in Word)
Machtigingsformulier voor de 3e ronde (printversie)
Machtigingsformulier voor de 3e ronde (in te vullen in Word)

3. Terugkoppeling
Het voortgezet onderwijs geeft de basisschool van herkomst in het eerste en tweede leerjaar een terugkoppeling van de schoolvoortgang.

In de POVO Procedure Utrecht en de bijbehorende Docentenhandleiding 2020-2021 leest u wat de procedure inhoudt voor kinderen die wonen in de gemeente Utrecht. Wilt u meer weten over de afspraken die gelden in de gemeente Stichtse Vecht? Lees dan de POVO Procedure Stichtse Vecht.