Menu Sluiten

Passend onderwijs in het VO

Alle scholen voor voortgezet onderwijs bieden ondersteuning aan leerlingen die dat nodig hebben. Via deze route kunnen scholen advies vragen over de best passende ondersteuning in het VO.
Dit houdt in:

  • Toetsen of leerlingen met een voorlopig advies praktijkonderwijs (PrO) voldoen aan de wettelijke criteria.
    Jaarlijks stelt het ministerie van OC&W vast welke instrumenten er gebruikt mogen worden om de wettelijke criteria vast te stellen. Voor instroom in schooljaar 2021-2022 zie hier.
  • Faciliteren van extra onderzoek voor leerlingen die korter dan vier jaar in Nederland zijn
  • Meedenken over passende ondersteuning en een passende plek in het voortgezet onderwijs (op een reguliere school, op het OPDC of in het voortgezet speciaal onderwijs).
  • Zorg dragen voor de wettelijk verplichte deskundigenadviezen die nodig zijn voor de toelaatbaarheidsverklaring (TLV) als het VSO de best passende plek is voor een leerling.

Voor meer informatie over de ondersteuning die VO-scholen kunnen bieden zie sterkvo.nl.

VO-scholen kunnen in zeer uitzonderlijke situaties het besluit nemen om een leerling direct toe te laten. Het gaat dan vaak om zwaarwegende medische gronden. Zij vullen hiervoor het formulier voor directe toelating in en maken het kenbaar bij het samenwerkingsverband.

 

Download hier een toestemmingsformulier:
formulier invulbaar in word
formulier schriftelijk invulbaar

 

Download hier het formulier voor directe toelating:
formulier invulbaar in word
formulier schriftelijk invulbaar