Menu Sluiten

Persbericht 6 april 2017

POVO na centrale loting eerste ronde op 6 april 2017

In Utrecht en Stichtse Vecht maken deze zomer 4292 leerlingen de overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. Van deze leerlingen is op 6 april 94% geplaatst op de school van eerste keuze, op het niveau dat aansluit bij hun basisschooladvies. Helaas kan niet iedereen op de school van eerste keuze worden geplaatst. Jaarlijks is er een wisselend verschil tussen het aantal aanmeldingen en het aantal beschikbare plaatsen.

Schoolbesturen en gemeente maken ieder jaar afspraken over de benodigde onderwijscapaciteit binnen het voortgezet onderwijs in de gemeente Utrecht om te kunnen garanderen dat er op ieder onderwijsniveau voldoende plekken beschikbaar zijn. Sommige scholen hebben te maken met overaanmeldingen, op deze scholen wordt geloot. Dit jaar hebben het Christelijk Gymnasium, het Utrechts Stedelijk Gymnasium, het Sint Bonifatiuscollege (op havo) en het Gerrit Rietveld College (op tl, havo en vwo) moeten loten als gevolg van overaanmelding. Het Niftarlake College in de gemeente Stichtse Vecht heeft geloot (op havo) onder de Utrechtse leerlingen.

Basisscholen gaan de komende week met ouders en leerlingen op zoek naar een school die nog plaats heeft op het niveau dat aansluit bij het schooladvies.
De Utrechtse schoolbesturen garanderen dat iedere Utrechtse leerling in Utrecht op het gewenste onderwijsniveau terecht kan.
Tot woensdagmiddag 12 april 15:00 uur kunnen leerlingen die deelnemen aan de 2e ronde in Utrecht, met hun ouders aan de basisschool hun voorkeur(en) aangeven op basis van de nog beschikbare plaatsen in Utrecht.
Op donderdag 13 april wordt een centrale matching uitgevoerd. Aan het einde van die dag is voor alle leerlingen bekend op welke school zij het komend schooljaar kunnen starten.

De perswoordvoerder POVO is voor vragen van de media te bereiken via bdonkers@nuovo.eu | 06-53997056. Vragen aan het uitvoeringsorgaan POVO kunt u stellen per mail ouderinfo@sterkvo.nl of telefonisch via 088-0117460 tussen 12:00 uur–16:00 uur.