Menu Sluiten

Uiterste datum vastleggen heroverweging en bijgesteld advies

De resultaten van de Centrale Eindtoets zijn inmiddels binnen. DUO heeft alle basisscholen laten weten dat het op dit moment niet mogelijk is om de Centrale Eindtoets eindtoetsresultaten vanuit de portal in het leerlingenadministratiesysteem (LAS) te importeren. Dit houdt in dat de gegevens vanuit de portal van CvtE niet automatisch overgezet kunnen worden naar het LAS.

Handmatig opvoeren gegevens – uiterste datum vastleggen heroverweging en bijgesteld advies
Volgens de jaarkalender verwerkt het PO uiterlijk 30 mei 12:00 uur de heroverweging, eventuele bijstelling en wisseling van school in OT.
Voor leerlingen met een bijgesteld advies blijft het, ondanks de technische storing, van belang handmatig de eindresultaten van de Centrale Eindtoets tijdig vast te leggen in Onderwijs Transparant.
De basisscholen worden gevraagd uiterlijk 30 mei de heroverweging en het bijgestelde advies te registreren én in de 3e ronde eventueel de nieuwe school van keuze aan te geven. In Onderwijs Transparant kan dat via “Eindtoets -> eindtoetsformulier”. In de docentenhandleiding staat beschreven hoe de heroverweging en eventuele bijstelling verloopt.

Zodra de storing is opgelost is het van belang voor alle overige leerlingen de eindtoetsgegevens in te voeren en in OT het formulier definitief te maken. De eindtoets maakt onderdeel uit van het leerlingdossier.