Menu Sluiten

Uitgeloot, wat nu?

Utrechtse leerlingen die zijn uitgeloot en alsnog op een VO-school in Utrecht geplaatst willen worden, kunnen deelnemen aan de tweede ronde. Voor deelname aan de 2e ronde kan een nieuwe 1e, 2e, 3e en/of 4e keuze worden opgegeven. Uiterlijk 8 april 15.00 uur worden deze keuzes door de basisschool vastgelegd in Onderwijs Transparant. Ouders geven toestemming voor het vastleggen van de nieuwe keuze(s) in het Machtigingsformulier voor de 2e ronde. De tweede ronde wordt centraal uitgevoerd. Op 9 april (vóór 16:00 uur) zal in Onderwijs Transparant door de uitvoeringsorganisatie worden vastgelegd waar de leerlingen zijn geplaatst.

Als in de tweede ronde op een bepaalde school meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, dan is het mogelijk dat ook in de tweede ronde wordt geloot. Deze loting vindt dan plaats op 9 april. Meer informatie over de tweede ronde en hoe deze verloopt is uitgeschreven in de procedure.

Informatiedagen VO-scholen tweede ronde
Hier is een overzicht te vinden van scholen die nog plaats hebben in de tweede ronde. Basisscholen gaan de komende week met ouders en leerlingen op zoek naar een plaats op het niveau dat aansluit bij het schooladvies. Door de landelijke richtlijnen is dat dit jaar wel ingewikkeld, want er kunnen geen informatieavonden plaatsvinden. Scholen hebben daarom extra informatie op hun websites geplaatst en sommige scholen hebben ook een digitaal spreekuur.

Hier is informatie te vinden over scholen in de regio die nog plaatsen beschikbaar hebben en die deze informatie aan de uitvoeringsorganisatie hebben doorgegeven.

Regionale verschillen tweede ronde
Let op: de POVO procedure van de ontvangende VO-school is leidend. De samenwerkingsverbanden van de regio Utrecht zijn:

Houd er rekening mee dat leerlingen die deelnemen aan de tweede ronde in de regio mogelijk later dan 9 april horen of de aanmelding geaccepteerd kan worden. Mocht dit het geval zijn, dan is de tweede ronde in Utrecht en Stichtse Vecht al afgelopen. De basisschool zal dan samen met ouders en leerling opnieuw moeten bekijken en bespreken waar zij de leerling kunnen aanmelden. De VO-scholen die nog plek beschikbaar hebben zullen dit vastleggen in Onderwijs Transparant.