Menu Sluiten

Werkwijze POVO 2018-2019

Gisteren is de werkwijze van de uitvoering van de POVO Procedure gepresenteerd tijdens de POVO startdag. Hierbij een overzicht van de wijzigingen.

  • Naar Het VO helpdesk is geopend van 1 februari tot 1 juli. De OT helpdesk is het hele schooljaar geopend; Tot 1 februari kunnen jullie met vragen terecht bij je bestuur. Alle besturen hebben hiervoor een vertegenwoordiger beschikbaar. Deze zorgen voor de afstemming binnen hun bestuur en overleggen ook met elkaar in het kennisnetwerk Naar het VO. In het kennisnetwerk draait het om kennisdeling en casuïstiek. Alle informatie uit het kennisnetwerk wordt binnen het bestuur gedeeld.
  • Ouderinformatielijn vervalt; De communicatie met ouders ligt bij de school. Als school en ouders er op procedurele zaken niet uitkomen, dan kan het bestuur als vraagbaak dienen.
  • Voorlopige adviezen worden niet meer opgevraagd, deze gaven geen accuraat beeld. In plaats hiervan wordt er gevraagd om het aantal overstappers per PO-school;
  • Open lesmiddag wordt niet meer centraal gecoördineerd vanuit Naar Het VO; In het nieuwe jaar kunnen alle basisschoolleerlingen een open lesmiddag volgen op een school van voorkeur. De informatie hierover komt op de site van de betreffende scholen of op www.kijkoponderwijs.nl
  • Klachtenprocedure gaat via eigen bestuur; Bij klachten over een basisschool of een school voor voortgezet onderwijs geldt de klachten- en bezwaarregeling van de betreffende school of het betreffende bestuur.
  • Stichtse Vecht tweede ronde is gewijzigd; Leerlingen wordt in de tweede ronde de gelegenheid gegeven om nieuwe voorkeuren op te geven of aan te geven dat de eerdere opgave van voorkeuren nog actueel is. Vanzelfsprekend zijn dit alleen scholen die nog plaatsen beschikbaar hebben. Scholen met aanvullende toelatingscriteria kunnen deze in de tweede ronde handhaven als zij dit vooraf bekend hebben gemaakt. Ook de tweede ronde wordt centraal uitgevoerd. In de tweede  ronde worden zoveel mogelijk leerlingen geplaatst op de school van hun eerste voorkeur in deze ronde. Als ook in de tweede ronde op een bepaald onderwijsniveau op een school meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, dan wordt opnieuw geloot onder notarieel toezicht. Ook bij deze loting is dan een vertegenwoordiging van scholen en schoolbesturen aanwezig.