Menu Sluiten

Startdag Naar het VO | 14 oktober 2020

Vandaag is het zover: De Startdag Naar het VO! 
Op een andere manier dan jullie gewend zijn, maar net als alle jaren willen we alle belangrijke en actuele informatie over de overstap naar het voortgezet onderwijs met jullie delen.
Hieronder vind je alle informatie. Klik op de video’s om te horen wat kenners uit PO en VO te vertellen hebben.
Heb je vragen? Dan kun je die stellen via de button hieronder.

Procedure 2020-2021

Wat is er veranderd ten opzichte van vorig jaar?

In deze video neemt Johan Beijen (voorzitter bestuurlijke voorbereidingsgroep Naar het VO) jullie mee in de belangrijkste wijzigingen in de procedure, waaronder:

  • De PCOU Willibrord VO scholen hebben besloten om de broertjes/zusjes-regeling op alle scholen af te schaffen. Elke school bepaalt zelf of dit direct gebeurt of dat er sprake is van een uitfaseringsregeling. Meer informatie hierover kan je terugvinden op de site van de desbetreffende school. 

  • Het geven van een meervoudig advies wordt niet meer bemoeilijkt door een extra administratieve handeling zoals voorheen. Net als voorgaande jaren luidt het principe: enkelvoudig adviseren waar dat kan en meervoudig wanneer dat nodig is. Dit is ook zo in de procedure opgenomen.

Bekijk hier de procedure en docentenhandleiding.
Bekijk hier voor de jaarkalender.

De waarde van het OKR

Wat betekent het Onderwijskundig Rapport (OKR) voor het VO?

Bekijk het interview onder leiding van Ahmet Uslu (KSU) met de contactpersonen uit het VO.

  • Inge Tanis & Kristel van Lent (Globe College) 
  • Marinde Mastbergen (Utrechts Stedelijk Gymnasium)

Praktijkonderwijs

Wat houdt praktijkonderwijs in? En hoe verloopt de aanmelding hiervoor?

In gesprek met het praktijkonderwijs gaan we in op de verschillen tussen praktijkonderwijs, vmbo-basis en VSO. Daarnaast lichten we het wettelijk kader en de route naar het praktijkonderwijs toe. Ook gaan we in op de mogelijkheden na het praktijkonderwijs en het belang van samen optrekken met ouders.

  • Nina van Bruksvoort (Pouwer College)
  • Carola van den Hoogen (Kranenburg Praktijkonderwijs)
  • Helen Heemskerk (Naar het VO)

 

Bekijk ook deze animatie over het praktijkonderwijs.

 

Meer informatie over de routes voor leerlingen die ondersteuning nodig hebben, vind je hier.

Open dagen en Open Lesmiddagen

Hieronder de informatie die bij ons al bekend is, aanvullende informatie ontvangen we graag via info@naarhetvo.nl:

  • Er vinden voor de gehele aanmeldperiode 2020-2021 geen (grootschalige) open dagen plaats waarbij PO-leerlingen en ouders fysiek de school betreden. Dit geldt zowel voor Utrecht stad als voor Stichtse Vecht.

In het komende Infodoc Naar het VO hopen we jullie hier meer informatie over te geven. Houd in de tussentijd ook goed de websites van de VO scholen in de gaten, de meest actuele informatie zal daarop te vinden zijn.