Menu Sluiten

Overzicht Cijfers Schooljaar 2016-2017

Toelichting bij de cijfers over de overstap POVO 2016 – 2017
In dit overzicht wordt de overstap van het basis- naar het voortgezet onderwijs in 2016 – 2017 in cijfers weergegeven.

Eerste ronde
De eerste tabel laat zien hoeveel leerlingen zich in de eerste ronde per VO school in Utrecht hebben aangemeld. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen Utrechtse leerlingen en niet- Utrechtse leerlingen. In de eerste ronde hebben Utrechtse leerlingen voorrang, met uitzondering van de categorale gymnasia die in de eerste ronde ook leerlingen uit de regio toelaten.
De wijze waarop de VO scholen hun beschikbaarheid hebben bepaald verschilt per school: plaatsen bij benadering (rek is mogelijk), minimaal aantal plaatsen (rek is mogelijk) of maximaal aantal plaatsen (geen rek meer mogelijk). Beschikbare plaatsen kunnen op twee manieren worden weergegeven: per onderwijsniveau of per school (X11, St. Gregorius College). Scholen die meer aanmeldingen hebben dan plaatsen loten niet altijd, dit hangt af van de rek die nog mogelijk is.
De tweede tabel geeft weer op welke scholen Utrechtse leerlingen zich hebben aangemeld in de eerste ronde in Utrecht en in de regio.

Tweede ronde
De tweede ronde in Utrecht is alleen voor Utrechtse leerlingen die in de eerste ronde zijn uitgeloot. De derde tabel laat zien hoeveel Utrechtse leerlingen zich in de tweede ronde op een Utrechtse VO school hebben aangemeld. De vierde tabel geeft weer op welke scholen Utrechtse leerlingen zich hebben aangemeld in de tweede ronde in Utrecht en in de regio.

Informatie over loting

De volgende scholen hebben het schooljaar 2016/2017 moeten loten:

Scholen in Utrecht stad:
Christelijk Gymnasium Utrecht | Vwo
Gerrit Rietveld College | Vmbo tl
Gerrit Rietveld College | Havo
Gerrit Rietveld College | Vwo
St. Bonifatius College | Havo
Utrechts Stedelijk Gymnasium | Vwo

Scholen buiten Utrecht stad:
Niftarlake College | Havo
Werkplaats Kindergemeenschap | Havo
Werkplaats Kindergemeenschap | Vwo

Informatie over de loting van de andere schooljaren vindt u hier.