Menu Sluiten

Organisatie

Schoolbesturen van het basis- en voortgezet onderwijs zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een goed verlopende overstap. Uitgangspunt is dat ieder kind terecht komt op een plek die aansluit bij zijn of haar mogelijkheden. De schoolbesturen hebben samen afspraken gemaakt over de aanmelding en toelating tot het voortgezet onderwijs. Deze afspraken vormen samen de POVO procedure. In deze notitie vindt u meer informatie over de organisatie van de overstap.

In het afgelopen schooljaar is onderzoek gedaan naar de manier waarop scholen, besturen en het uitvoeringsorgaan samenwerken in de uitvoering van de POVO procedure. Dat heeft geleid tot een plan voor een andere werkwijze. Dit schooljaar gebruiken we om daar samen op een verantwoorde manier naar toe te werken. In de startflits van september kunt u hier meer over lezen.

Wilt u weten wie u kunt benaderen van uw bestuur voor vragen omtrent POVO, klik dan hier.
Voor de deelnemers van het netwerk in Stichtse Vecht kunt u hier klikken.