Menu Sluiten

Organisatie

De schoolbesturen van het basis- en voortgezet onderwijs zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een goed verlopende overstap. Uitgangspunt is dat ieder kind terecht komt op een plek die aansluit bij zijn of haar mogelijkheden. De
schoolbesturen hebben samen afspraken gemaakt over de aanmelding en toelating tot het voortgezet onderwijs en deze vastgelegd in de procedure Naar het VO. 

Leerkrachten en docenten kunnen voor vragen over de procedure terecht bij hun bestuursvertegenwoordiger. Klik hier voor
een overzicht van contactgegevens in Utrecht en Stichtse Vecht.