Menu Sluiten

Procedure en handleiding

Het is belangrijk dat kinderen en ouders zich goed oriënteren op de overstap naar het voortgezet onderwijs. De basisschool is voor ouders het eerste aanspreekpunt. Het voortgezet onderwijs organiseert voor basisschoolleerlingen een open lesmiddag, informatiedagen en voorlichtingsbijeenkomsten. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de betreffende scholen.

In de handleiding voor leerkrachten, mentoren en contactpersonen in het PO, SBO, SO, VO en VSO staat een nadere toelichting op de procedure beschreven.

Het advies van de basisschool voor het best passende onderwijsniveau is bindend. Dat moet op 24 maart definitief zijn. De ouders stellen een voorkeurslijst op en de basisschool zorgt namens de ouders voor de aanmelding op de school van eerste voorkeur. Voor aanmelding bij het voortgezet onderwijs is een machtiging nodig van ouders. Hiervoor kunnen onderstaande formulieren worden gebruikt. 
Machtigingsformulier wordversie (Utrecht)
Machtigingsformulier printversie (Utrecht)
– Machtigingsformulier wordversie (Stichtse Vecht)
– Machtigingsformulier printversie (Stichtse Vecht)
– Onderwijskundig rapport (OKR)

Bekijk voor informatie over de overstap van po naar vo voor de verschillende regio’s in Utrecht de volgende sites: SWV Zuidoost Utrecht, SWV Utrecht Zuid en SWV Utrecht West.

Verhuisleerling/woonachtig buiten de regio Utrecht
Moet uw kind de overstap maken naar het VO en verhuist u voor de start van het nieuwe schooljaar naar Utrecht en/of zit uw kind op een basisschool buiten de regio Utrecht en werkt deze school niet met het digitale systeem Onderwijs Transparant? Neem dan contact op via info@naarhetvo.nl.