Menu Sluiten

Procedure en handleiding

Het is belangrijk dat kinderen en ouders zich goed oriënteren op de overstap naar het voortgezet onderwijs. De basisschool is voor ouders het eerste aanspreekpunt. Het voortgezet onderwijs organiseert voor basisschoolleerlingen een open lesmiddag, informatiedagen en voorlichtingsbijeenkomsten. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de betreffende scholen.

In deze handleiding voor leerkrachten, mentoren en contactpersonen in het PO, SBO, SO, VO en VSO staat een nadere toelichting op de procedure beschreven.

Het advies van de basisschool voor het best passende onderwijsniveau is bindend. Dat moet op 1 maart definitief zijn. De basisschool zorgt dat kinderen op de school van eerste voorkeur worden aangemeld. Voor aanmelding bij het voortgezet onderwijs is een machtiging nodig van ouders. Hiervoor kunnen onderstaande formulieren worden gebruikt.
Machtigingsformulier voor de 1e ronde (printversie)
Machtigingsformulier voor de 1e ronde (in te vullen in Word)
Machtigingsformulier voor de 2e ronde (printversie)
Machtigingsformulier voor de 2e ronde (in te vullen in Word)
Machtigingsformulier voor de 3e ronde (printversie)
Machtigingsformulier voor de 3e ronde (in te vullen in Word)