Menu Sluiten

Beschikbare plaatsen tweede ronde 2017

April 2017

Onderstaand overzicht geeft weer welke middelbare scholen nog plekken beschikbaar hebben in de tweede ronde. Deze scholen organiseren tussen 7 en 11 april extra informatiedagen. Voor meer informatie kunt u hier kijken en de website van de betreffende scholen raadplegen.


Tweede ronde Utrecht
Op donderdag 13 april 2017 worden de Utrechtse leerlingen die in de eerste ronde zijn uitgeloot, geplaatst op een Utrechtse VO school die nog plekken beschikbaar heeft, en die zij in de 2e ronde als eerste, tweede, derde of vierde keuze hebben opgegeven.
De keuzes voor de tweede ronde moeten, in overleg met ouders/verzorgers, door de basisschool uiterlijk 12 april 2017 15:00 uur in Onderwijs Transparant zijn opgegeven.

Schoolleidersoverleg 13 april
Op 13 april vindt een overleg van de schoolleiders VO plaats om het overzicht van aanmeldingen en plaatsen te bespreken én te bekijken of eventuele knelpunten zonder loting kunnen worden opgelost. Als toch geloot moet worden, dan vindt deze loting aansluitend aan het schoolleidersoverleg plaats onder notarieel toezicht.

Communiceren plaatsingsbesluit tweede ronde
Het plaatsingsbesluit van de tweede ronde zal op 13 april 2017 vóór 16:00 uur worden vastgelegd in Onderwijs Transparant. De basisschool zal ouders informeren over de
uitslag. Als ouders bij de aanmelding hebben aangegeven per e-mail geïnformeerd te willen worden over de plaatsing, dan ontvangen zij op 13 april voor 16:00 uur (ook) per
e-mail een bericht.

Update Beschikbare plekken tweede ronde in de regio 2017

Bekijk hier het overzicht van de beschikbare plekken in de regio voor de tweede ronde.
Tevens zijn er nog 15 plekken op het Gymnasium Amersfoort.