Menu Sluiten

Informatie over de open dagen en open lesmiddagen

Naar aanleiding van de onlangs aangekondigde versoepelingen door het kabinet, zijn de regels voor de activiteiten rondom oriëntatie op de overstap naar het VO ook veranderd. Voor de scholen in Utrecht en Stichtse Vecht gelden onderstaande uitgangspunten:

  • Vanaf deze week kunnen de open dagen en de openlesmiddagen van 25 januari en 2 februari zowel online als fysiek plaatsvinden. De VO scholen bepalen dit zelf en communiceren dit in ieder geval op hun website, maar waarschijnlijk ook via de mail met ouders van wie de kinderen zijn aangemeld voor de open lesmiddag. Dat betekent dus dat ouders en leerkrachten zelf in de gaten moeten houden welke regels er per school gelden.
  • Scholen kunnen gebruik maken van de mogelijkheid om een extra open lesmiddag te organiseren op 22 februari en/of 23 februari vanaf 12.00 uur. Deze open lesmiddagen vinden (zolang de maatregelen niet veranderen) zoveel mogelijk fysiek plaats. Of scholen dit organiseren en op welke manier, staat op de website van de school.
  • Voor alle activiteiten blijven de basisregels van kracht. Er geldt een dringend beroep op iedereen om activiteiten volgens deze regels en zo veilig mogelijk te laten verlopen.