Menu Sluiten

Landelijke deadline schooladvies verschoven, scholen krijgen tot 15 maart 2022 de tijd

Om ook dit jaar zorgvuldig het schooladvies op te kunnen stellen en te registreren, schuift de landelijke deadline twee weken op en krijgen scholen tot 15 maart 2022 de tijd om het schooladvies vast te stellen en uit te wisselen met ROD. Dit landelijke besluit is op 15 februari jl. gecommuniceerd.

Voor de Utrechtse en Stichtse Vechtse procedure Naar het VO betekent dit dat ook de uiterste aanmelddatum verschuift van 14 maart 12.00 uur naar 14 maart de gehele dag. Alle andere datumafspraken blijven staan. Dit betekent dat basisscholen met ouders en leerlingen voor 15 maart in gesprek zijn geweest over het definitieve advies en dit vastgelegd hebben in het OKR. De insteek blijft dat zoveel mogelijk leerlingen voor 1 maart besproken zijn. De gesprekken die al ingepland zijn, kunnen dus blijven staan. Vanaf 15 februari is het mogelijk om leerlingen aan te melden bij het VO. Voor het aanmelden van de leerling vraagt de basisschool schriftelijk toestemming aan ouders via het machtigingsformulier. De leerling is aangemeld bij het VO als ook het VO aanmeldformulier in Onderwijs Transparant definitief wordt gemaakt. Voor de planning betekent dit op een rijtje:

16 februari       Start aanmelden leerlingen bij het VO in OT

14 maart           Laatste dag om definitief schooladvies vast te stellen: OKR op definitief en adviezen uitgewisseld met ROD (voorheen BRON)

14 maart           Laatste dag aanmelding 1e ronde leerlingen bij het VO in OT

21 maart           Uiterlijke datum afwijzen van leerlingen in OT door het VO

29 maart           Voor 12 uur: uiterlijke datum waarop afgewezen/teruggetrokken leerlingen zich kunnen aanmelden bij een nieuwe school van keuze in de 1e ronde

29 maart           Overzicht (over)aanmeldingen en informatie loting (inclusief informatie over beschikbare plekken) zichtbaar op naarhetvo.nl/nieuws

30 maart           Indien loting: centrale loting 1e ronde 30 maart. Op deze dag laten alle VO scholen in Utrecht en Stichtse Vecht voor 16.00 uur weten of de aangemelde leerlingen zijn geplaatst. Dit geldt ook voor scholen die niet aan de loting hebben meegedaan.

30 maart           Vanaf 17:00 uur: lijst beschikbare VO plekken tweede ronde REGIO zichtbaar op naarhetvo.nl/nieuws