Menu Sluiten

Overzicht overaanmeldingen VO-scholen eerste ronde 2021

In onderstaand overzicht ziet u welke VO-scholen er op 1 april moeten loten.
*Onder aanmeldingen staan alle aanmeldingen vermeld. Scholen in Utrecht en Stichtse Vecht geven bij overaanmelding voorrang aan leerlingen die wonen in respectievelijk de gemeente Utrecht en de gemeente Stichtse Vecht. Deze leerlingen doen dus niet mee aan de loting.

Loting ‘op afstand’
Op grond van de huidige aanmeldingen is geconstateerd dat een aantal scholen zal moeten loten. Vanwege de landelijke maatregelen in het onderwijs heeft bestuurlijke afstemming plaatsgevonden over het verloop van de loting in de eerste ronde. Wij hebben besloten om ook de loting ‘op afstand’ te organiseren. Wat betekent dit?

  1. De loting vindt volgens planning plaats op 1 april as. tussen 9.00 en 12.00 uur en wordt uitgevoerd door notaris van der Meer. De loting wordt via een videoverbinding gevolgd door de direct betrokkenen: een vertegenwoordiger van de betreffende school, de betrokken bestuurder, de mediawoordvoerder en de uitvoeringsorganisatie.
  2. Via foto’s op Twitter zal iedereen het verloop van de loting kunnen volgen.
  3. Voor ouders is de basisschool het eerste aanspreekpunt bij vragen. Alle basisscholen zullen zelf hun ouders en leerlingen informeren over de manier waarop zij op de dag van de loting contact met de uitgelote leerlingen zullen houden.

Communiceren plaatsingsbesluit eerste ronde
De middelbare scholen in Utrecht en Stichtse Vecht zullen op 1 april vóór 16.00 uur het plaatsingsbesluit vastleggen in Onderwijs Transparant. De basisschool zal ouders informeren over de uitslag. Als ouders bij de aanmelding hebben aangegeven per e-mail geïnformeerd te willen worden over de plaatsing, dan ontvangen zij (ook) per e-mail een bericht.

Overzicht beschikbare plekken 2e ronde
Op 1 april vanaf 17.00 uur zal op deze website een overzicht met beschikbare plaatsen worden gepubliceerd van scholen die nog plekken beschikbaar hebben in de tweede ronde.

De perswoordvoerder Naar Het VO is voor de media te bereiken via bdonkers@nuovo.eu | 06-53997056.