Menu Sluiten

Overzicht overaanmeldingen VO-scholen eerste ronde 2023

Overzicht overaanmeldingen VO-scholen eerste ronde 2023

In onderstaand overzicht ziet u welke scholen voor voortgezet onderwijs er op 30 maart moeten loten*.


* Voor het Utrechts Stedelijk Gymnasium zijn dit alle Utrechtse en alle regioleerlingen
** De directe plaatsing kolom van het St. Bonifatius College bevat ook leerlingen die gebruik maken van de broertjes/zusjes regeling

Loting
Op grond van de huidige aanmeldingen is geconstateerd dat een aantal scholen zal moeten loten. De loting vindt volgens planning plaats op 30 maart as. tussen 9.00 en 12.00 uur en wordt uitgevoerd door notaris van der Meer.

Voor ouders is de basisschool het eerste aanspreekpunt bij vragen. Alle basisscholen zullen zelf hun ouders en leerlingen informeren over de manier waarop zij op de dag van de loting contact met de uitgelote leerlingen zullen houden.

Communiceren plaatsingsbesluit eerste ronde
De middelbare scholen in Utrecht en Stichtse Vecht zullen op 30 maart vóór 16.00 uur het plaatsingsbesluit vastleggen in Onderwijs Transparant. De basisschool zal ouders informeren over de uitslag. Als ouders bij de aanmelding hebben aangegeven per e-mail geïnformeerd te willen worden over de plaatsing, dan ontvangen zij (ook) per e-mail een bericht.

Overzicht beschikbare plekken 2e ronde

U vindt hier een overzicht van de scholen in Utrecht en Stichtse Vecht die nog plekken beschikbaar hebben voor de tweede ronde. U vindt hier een overzicht van de scholen in de regio die nog plekken beschikbaar hebben voor de tweede ronde.

*Scholen in Utrecht geven bij overaanmelding voorrang aan leerlingen die wonen in de gemeente Utrecht.