Menu Sluiten

PERSBERICHT na sluiting eerste ronde 2022

Uitkomst centrale loting eerste ronde | 30 maart 2022

PERSBERICHT

In Utrecht en Stichtse Vecht maken deze zomer 4342 leerlingen de overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. Van deze leerlingen is vandaag 95% geplaatst op de school van eerste keuze, op het niveau dat aansluit bij hun basisschooladvies. Helaas kan niet iedereen op de school van eerste keuze worden geplaatst. Jaarlijks is er een wisselend verschil tussen het aantal aanmeldingen en het aantal beschikbare plaatsen.

Schoolbesturen en gemeente maken afspraken over de benodigde onderwijscapaciteit binnen het voortgezet onderwijs om te kunnen garanderen dat er op ieder onderwijsniveau voldoende plekken beschikbaar zijn. Sommige scholen hebben te maken met overaanmeldingen, op deze scholen wordt dan geloot. Dit jaar hebben  ACADEMIE TIEN (tl), het Amadeus Lyceum (tl, havo, vwo) en het Gerrit Rietveld College (tl, havo, vwo),  geloot als gevolg van overaanmelding. De loting is zoals gebruikelijk door de notaris uitgevoerd, in aanwezigheid van de betrokken besturen en scholen en de uitvoeringsorganisatie.

Basisscholen gaan de komende week met ouders en leerlingen op zoek naar een school die nog plaats heeft op het niveau dat aansluit bij het schooladvies. De Utrechtse schoolbesturen garanderen dat iedere Utrechtse leerling in Utrecht op het gewenste onderwijsniveau terecht kan.

Tot woensdag 6 april 15:00 uur kunnen leerlingen die deelnemen aan de tweede ronde in Utrecht met hun ouders aan de basisschool hun voorkeur(en) aangeven op basis van de nog beschikbare plaatsen in Utrecht. Uiterlijk 7 april om 16.00 uur is voor alle leerlingen die deelnemen aan de tweede ronde in Utrecht of Stichtse Vecht bekend op welke school zij het komend schooljaar kunnen starten.

De perswoordvoerder is voor vragen van de media te bereiken via b.donkers@naarhetvo.nl |  Scholen kunnen vragen aan de uitvoeringsorganisatie stellen per mail info@naarhetvo.nl.