Menu Sluiten

PERSBERICHT na sluiting eerste ronde

PERSBERICHT

POVO na centrale loting eerste ronde op 5 april 2018

In Utrecht en Stichtse Vecht maken deze zomer 4244 leerlingen de overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. Van deze leerlingen is op 5 april 97% geplaatst op de school van eerste keuze, op het niveau dat aansluit bij hun basisschooladvies. Helaas kan niet iedereen op de school van eerste keuze worden geplaatst. Jaarlijks is er een wisselend verschil tussen het aantal aanmeldingen en het aantal beschikbare plaatsen.

Schoolbesturen en gemeente maken ieder jaar afspraken over de benodigde onderwijscapaciteit binnen het voortgezet onderwijs in de gemeente Utrecht om te kunnen garanderen dat er op ieder onderwijsniveau voldoende plekken beschikbaar zijn. Sommige scholen hebben te maken met overaanmeldingen, op deze scholen wordt geloot. Dit jaar hebben het Christelijk Gymnasium (vwo), het Amadeus Lyceum (op tl en havo) en het Gerrit Rietveld College (op tl) geloot als gevolg van overaanmelding. Het Niftarlake College in de gemeente Stichtse Vecht heeft geloot (op tl) onder de leerlingen die niet uit Stichtse Vecht komen.

Basisscholen gaan de komende week met ouders en leerlingen op zoek naar een school die nog plaats heeft op het niveau dat aansluit bij het schooladvies.
De Utrechtse schoolbesturen garanderen dat iedere Utrechtse leerling in Utrecht op het gewenste onderwijsniveau terecht kan.

Tot woensdagmiddag 11 april 15:00 uur kunnen leerlingen die deelnemen aan de 2e ronde in Utrecht, met hun ouders aan de basisschool hun voorkeur(en) aangeven op basis van de nog beschikbare plaatsen in Utrecht.

Uiterlijk 12 april (vóór 16.00 uur) is voor alle leerlingen die deelnemen aan de tweede ronde in Utrecht of Stichtse Vecht bekend op welke school zij het komend schooljaar kunnen starten.

De perswoordvoerder is voor vragen van de media te bereiken via bdonkers@nuovo.eu | 06-53997056. Vragen aan de uitvoeringsorganisatie kunt u stellen per mail info@naarhetvo.nl of telefonisch via 088-0117460 tussen 16:00 uur–18:00 uur.