Menu Sluiten

Kijk maandag 29 november mee naar dit Naar Het VO Webinar:

De volgende talkshow van Naar Het VO is vanwege de actuele coronaregels alleen online te zien. Kijk dus hier mee naar de livestream op maandag 29 november van 15.30 – 16.30 uur.

Hoe voer je nou een goed gesprek met ouders over die superbelangrijke schoolkeuze en overstap naar “de middelbare”? We delen graag ervaringen hierover en geven in dit webinar concrete tips & tricks uit de weerbarstige onderwijspraktijk van Utrecht en Stichtse Vecht.

Startdag Naar het VO | 13 oktober 2021

Het thema van de startdag is De overstap van PO naar VO in tijden van Corona: hoe zorgen we voor een doorgaande ontwikkeling?
Leerlingen die nu zijn gestart in de brugklas hebben twee perioden van afstandsonderwijs meegemaakt, zowel in groep 7 als in groep 8. Hoe sluit je hier als VO docent goed op aan? En bereid je als groep 8 leerkracht je leerlingen nu anders voor op de overstap naar het VO?

Net als alle jaren willen we alle belangrijke en actuele informatie over de overstap naar het voortgezet onderwijs ook op de website met jullie delen. Op deze pagina vind je filmpjes met uitleg, extra aanbod voor leerlingen en kun je een kijkje nemen op VO en VSO scholen in Utrecht en Stichtse Vecht. De procedure voor dit schooljaar heeft geen grote veranderingen. Wel is hierin het aanmelden in rondes en de aanmelding vanuit de regio aangescherpt. Lees vooral ook de handleiding bij de procedure. Deze is dit jaar geheel herzien, vooral hoofdstuk 7 bevat belangrijke, nieuwe informatie over de overstap van leerlingen met een ondersteuningsbehoefte.

Ook vind je hier de opbrengst uit de tafelgesprekken tussen PO en VO.

We hopen dat je met alle informatie goed geholpen bent. Heb je vragen? Mail naar info@naarhetvo.nl of klik hier en wij zullen zo snel mogelijk antwoorden.

De waarde van het OKR

Wat betekent het Onderwijskundig Rapport (OKR) voor het VO?
Bekijk het interview onder leiding van Ahmet Uslu (KSU) met de contactpersonen uit het VO.

  • Inge Tanis & Kristel van Lent (Globe College) 
  • Marinde Mastbergen (Utrechts Stedelijk Gymnasium)

Praktijkonderwijs

Wat houdt praktijkonderwijs in? En hoe verloopt de aanmelding hiervoor?
In gesprek met het praktijkonderwijs gaan we in op de verschillen tussen praktijkonderwijs, vmbo-basis en VSO. Daarnaast lichten we het wettelijk kader en de route naar het praktijkonderwijs toe. Ook gaan we in op de mogelijkheden na het praktijkonderwijs en het belang van samen optrekken met ouders.

  • Nina van Bruksvoort (Pouwer College)
  • Carola van den Hoogen (Kranenburg Praktijkonderwijs)
  • Helen Heemskerk (Naar het VO)

Bekijk ook deze animatie over het praktijkonderwijs.

Meer informatie over de routes voor leerlingen die ondersteuning nodig hebben, vind je hier.

Een steuntje in de rug bij de overgang naar het VO

Bij PPI (Psychosociale Pedagogische Interventies) Jeugdhulp leren leerlingen uit het regulier onderwijs beter omgaan met belemmeringen waar ze op school, thuis of in hun vrije tijd tegenaan lopen. In een groep met leeftijdsgenoten gaan zij na schooltijd 1 keer per week met zichzelf en eigen doelen aan de slag. PPI is er voor jongeren met psychosociale problemen in combinatie met schoolproblemen. Denk hierbij aan faalangst, moeite met sociale contacten, weinig weerbaarheid, boosheid, problemen thuis en/of moeite met concentreren, leren, organiseren en plannen.

PPI voor basisschoolleerlingen is er voor twee groepen; groep 8 leerlingen die na de zomervakantie de overgang naar het voorgezet onderwijs gaan maken en leerlingen die nu in groep 7 zitten. Beide groepen zijn gericht op de overgang naar het voortgezet onderwijs. PPI zorgt voor een soepele overgang door problemen of uitdagingen die die overgang belemmeren aan te pakken.

In dit filmpje hoor je er meer over. Meer informatie is ook te vinden op https://www.ppi-jeugdhulp.nl/

Video’s van scholen van voortgezet onderwijs

Hier vind je een overzicht van video’s van scholen voor voortgezet onderwijs uit Utrecht, Stichtse vecht, Zuidoost Utrecht en Utrecht West.

Bekijk ook per bestuur een overzicht van hun VO-scholen en het aanbod in de keuzewijzers:
NUOVO Scholengroep
Willibrord